Politika privatnosti za Instagram oglase za prikupljanje potencijalnih klijenata (Lead oglasi) – Factor Estetic

Datum poslednje izmene: 25. avgust 2023.

1. Uvod

Factor Estetic posvećuje se zaštiti vaše privatnosti i bezbednosti vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i čuvamo informacije koje dobijemo kroz Instagram Lead oglase za svrhu prijave na edukativni seminar. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli način na koji obrađujemo vaše lične podatke.

2. Prikupljanje i Upotreba Informacija

Kada se odlučite da ostavite svoje lične podatke putem Instagram Lead oglasa Factor Estetic-a, možemo prikupiti sledeće informacije:

  • Ime i prezime
  • Kontakt informacije (adresa elektronske pošte, broj telefona)
  • Informacije o profesionalnom statusu (ukoliko su relevantne za edukativni seminar)

Ove informacije koristimo isključivo u svrhu organizacije edukativnog seminara i za komunikaciju u vezi sa vašom prijavom. Vaši podaci se neće koristiti u marketinške svrhe bez vašeg izričitog pristanka.

3. Deljenje Informacija

Vaše lične podatke nećemo deliti, prodavati, niti prenositi trećim licima osim u sledećim situacijama:

  • Ako to zahteva zakon ili pravna procedura.
  • U slučaju saradnje sa pouzdanim poslovnim partnerima ili pružaocima usluga koji su angažovani u vezi sa organizacijom seminara, ali će vaši podaci biti deljeni samo u obimu koji je neophodan za realizaciju seminara.

4. Zaštita Podataka

Vaše lične podatke čuvamo uz primenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, gubitak ili krađu podataka. Samo ovlašćeni zaposleni i saradnici koji su uključeni u organizaciju seminara imaju pristup vašim podacima.

5. Vaša Prava

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima koje smo prikupili i da zatražite ispravku ili brisanje tih podataka ukoliko su netačni ili više nisu relevantni za svrhu za koju su prikupljeni. Takođe, imate pravo da se suprotstavite obradi vaših podataka u marketinške svrhe.

6. Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa svojim ličnim podacima ili ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem sledećih podataka za kontakt:

7. Izmena Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može biti ažurirana povremeno kako bismo odgovorili na promene u zakonodavstvu ili našim poslovnim praksama. Ažurirana verzija Politike će biti dostupna na našem sajtu.

Molimo vas da redovno proveravate ovu Politiku kako biste bili informisani o načinu na koji se vaši lični podaci obrađuju.

Zahvaljujemo vam što ste izabrali Factor Estetic. Vaša privatnost je od suštinskog značaja za nas.